O mně

Sopranistka Lucie Vagenknechtová pochází z Turnova. V roce 2012 absolvovala Konzervatoř Pardubice a v roce 2019 Akademii múzických umění v Praze. Získala řadu ocenění v soutěžích např. 2. cena na Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech.V rámci své umělecké činnosti spolupracovala s Komorní filharmonií Pardubice, s Filharmonii Hradec Králové, s orchestrem Severočeského divadla opery a baletu, Moravskou filharmonií Olomouc a dalšími.

Vystupovala na několika významných hudebních festivalech např. Smetanova Litomyšl, Svátky hudby v Praze, Pardubické hudební jaro, Festival Harriet Parish…

Její první divadelní zkušenost byla v divadle F. X. Šaldy v Liberci jako Papagena  (W.A.Mozart-Kouzelná flétna). Další role, které ztvárnila na českých podiích byly např. Chytračka (C.Orff- Chytračka), Hraběnka (W.A.Mozart- Figarova svatba), Mařenka (B.Smetana-Prodaná nevěsta), 2. Dáma (W.A.Mozart- Kouzelná flétna) a další. V roce 2018 byla hostem Národního divadla Praha v roli Zerliny (W.A.Mozart- Don Giovanni), na letní stagioně ve Stavovském divadle.

Lucie měla v říjnu svůj mezinárodní debut s Londýnským symfonickým orchestrem pod taktovkou Kazushi Ono v Barbican Centre v Londýně (L.Janáček-Glagolská mše), který v přímém přonosu vysílala televize Mezzo Live.

 

Czech soprano LucieVa­gen­­knech­t­ová gra­du­­ated from Par­du­bice Conser­va­­tory of Mu­sic in 2012 and from Pra­gue Aca­de­my of Per­for­ming Arts in 2019. She has achieved nu­merous awards, par­ti­cu­­­lar men­­tion should be made in re­gard to her 2nd Prize at Kar­lo­vy Vary Inter­­national A. Dvo­­řák Sing­­ing Con­test in 2017.

Lucie has had her opera de­but as Pa­pa­gena with Li­berec Opera in 2015. Her roles have included e.a. Ma­řenka, and the title role of Die Kluge in the epony­mous opera by C. Orff with Opava Opera. In 2018, Lucie perform­ed Zerlina with Prague State Opera at Mozart’s Estates Theatre.

Lucie has performed as a soloist on symphonic concerts with Hradec Krá­lové Philha­rmonic Orchestra, Moravian Phil­har­monic Orchestra, Par­dubice Cham­ber Orchestra. She has per­formed the Coronation Mass, Missa Solem­nis by J. V. Stamitz and Te Deum by A. Dvořák at Smetana’s Litomyšl Festival, she sang Missa Brevis by J. Pavlica there in 2019.

Lucie had her international debut with London Symphony Orchestra under the baton of Kazushi Ono in L. Janáček’s Glagolitic Mass in October 2019.